06 Aristaza (Zuchtbegründerin und Elitestute VZAP)

/

  • Geburtsdatum:
  • Stockmaß:
  • Abstammung:
  • Besitzer:
  • Züchter:

Stammbaum

1. Generation 2. Generation 3. Generation
  V:
 V:  
  M:
V:   
  V:
 M:  
  M:
   
  V:
 V:  
  M:
M:   
  V:
 M:  
  M: